ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREHandel emisjami CO2
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
Analiza miesięczna rynku CO2: Styczeń 2017
09.02.2017r. 05:53

Tomasz Bujacz, Bartosz Wilamowski - trading@vertis.com
Cena na kontrakcie terminowym EUA Dec17 straciła w pierwszym miesiącu roku aż 18,4%. Najwyższy poziom, tzn. 6,50 euro osiągnięto pierwszego dnia notowań w 2017 roku.
POPRZEDNI MIESIĄC: Wyższa podaż wpłynęła na spadek cen uprawnień

Kształtowanie się cen w styczniu

EUA Dec17 stracił w pierwszym miesiącu roku aż 18,4%. Najwyższy poziom, tzn. 6,50 euro osiągnięto pierwszego dnia notowań w 2017 roku. Cena uprawnień do emisji osiągnęła miesięczne minimum w dniu 17 stycznia i spadła poniżej 5.00 euro/EUA, natomiast w drugiej części miesiąca cena wahała się w pobliżu poziomu 5,15 euro.

Ceny uprawnień nie otrzymały żadnego wsparcia od mixu energetycznego. Cena ropy Brent spadła o 2% w ujęciu miesięcznym, ponieważ pozytywny efekt zmniejszenia produkcji OPEC został zrównoważony przez wzrost aktywności wiertniczej w USA.

Pomimo faktu, że styczeń przyniósł temperatury poniżej średniej sezonowej, niemiecka cena energii na kontrakcie terminowym utrzymywała się w granicach około 30 euro za megawatogodzinę. Paliwa kopalne (węgiel i gaz) zdrożały ze względu na zwiększony popyt z powodu niskiej temperatury.

W ostatnich dniach stycznia wolumen obrotu CER niespodziewanie wzrósł. Powodem może być to, że instalacje obliczyły już zweryfikowaną emisję za 2016 rok i rozpoczęły zakupu kwalifikowanych jednostek z Kioto.

Wzrost wolumenu aukcji

Codzienne wolumeny na aukcjach znacznie wzrosły od grudnia 2016 roku, ponieważ back-loading przestał obowiązywać. Dodatkowa podaż naciska na cenę uprawnień od początku roku. Pierwsza aukcja EUA odbyła się 9 stycznia i miał niespodziewanie dobry wynik (rozliczyła się z premią w stosunku do rynku wtórnego, a wskaźnik pokrycia był powyżej 3). To spowolniło spadek cen, a w konsekwencji cena uprawnień zaczęła wahać się w okolicach 5,15 euro.

Nowy międzysektorowy współczynnik korygujący bez wpływu na alokacje dla już istniejących instalacji

Komisja przyjęła decyzję zmieniającą międzysektorowy współczynnik korygujący (CSCF) dla przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w ramach EU ETS. Decyzja ta wdraża wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 roku, który oznaczał, że Komisja musiała przeliczyć międzysektorowy współczynnik korygujący od dnia 1 marca 2017. Zgodnie z wytycznymi Trybunału, nowe wartości CSCF są bardziej rygorystyczne niż te obowiązujące poprzednio. Decyzje o bezpłatnej alokacji przyjęte przed dniem 1 marca 2017 roku nie zostaną zmienione, więc w praktyce większości przypadków decyzje o alokacji na lata 2013-2020 pozostają niezmienione. Nowe wartości współczynnika korygującego będą stosowane tylko przy podejmowaniu nowych decyzji w sprawie alokacji po 1 marca 2017 roku.

Większość uprawnień dla nowych instalacji jest wciąż dostępna.

Do tej pory, 114.1 milionów uprawnień z rezerwy zostało przyznanych dla 527 nowych instalacji w trzecim okresie rozliczeniowym. 3 mln dodatkowych uprawnień od lipca 2016 roku. Pozostawia to 76,2% rezerwy dla nowych uczestników do rozdysponowania.

Energetyka

Według Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, niemiecka produkcja energii oparta o węgiel musi być zmniejszona o połowę do 2030 roku. W przeciwnym razie nie uda się osiągnąć założonego celu działań na rzecz klimatu. Niemiecki minister gospodarki Sigmar Gabriel powiedział jednak, że konkretny rok dla porzucenia produkcji opartej na węglu nie może być określony, ze względu na wiele czynników. Porzucenie węgla do 2025 roku, zgodnie z propozycją partii zielonych, było "całkowicie iluzoryczne". W każdym razie 50% mniej węgla brunatnego będzie wydobywane w Niemczech do 2030 roku z powodu zamknięcia znacznej części kopalń odkrywkowych, zapowiedział z Gabrielem.


Temat miesiąca: bezpłatny przydział dla energochłonnego przemysłu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w kwietniu ubiegłego roku, że przemysł energochłonny otrzymał zbyt wiele bezpłatnych uprawnień z systemu handlu uprawnieniami do emisji UE (EU ETS) i zwrócił się do Komisji o ponowne obliczenie bezpłatnej alokacji. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości zbyt wiele bezpłatnych uprawnień zostało przyznanych dla energochłonnego przemysłu w przeszłości.

Orzeczenie zostało odebrane, jako policzek dla dużych podmiotów zanieczyszczających, takich jak Esso, ExxonMobil, Shell i Tata Steel, które wniosły sprawę przeciwko Komisji, twierdząc, że otrzymali mniej bezpłatnych uprawnień niż powinni.

Komisja podjęła decyzję o zmianie międzysektorowego współczynnika korygującego, który ma być stosowany przy ustalaniu bezpłatnych przydziałów dla instalacji przemysłowych. Decyzja ta zmniejsza liczbę bezpłatnych uprawnień w okresie od dnia 1 marca 2017 roku do 2020 roku o około 37 milionów uprawnień. Komisja Europejska przewiduje, że decyzja nie będzie miała istotnego wpływu na zdecydowaną większości zakładów przemysłowych objętych systemem EU ETS. Jednocześnie, wysyła silny sygnał ustawodawcy, aby powstrzymać hojne przekazywanie bezpłatnych uprawnień do emisji dla przemysłu po 2020 roku.

Odzwierciedlanie kosztów uprawnień w cenach produktów jest celem systemu EU ETS, ale prawie wszystkie gałęzie przemysłu mogą obecnie zanieczyszczać środowisko za darmo. Decydenci zaproponowali, aby kontynuować praktykę wysokich bezpłatnych przydziałów po 2020 roku. Stało się to pomimo oceny Komisji Europejskiej, że nie istnieje realne ryzyko ucieczki emisji oraz wyliczeń, że przemysł skorzystał już na ponad 25 miliardy euro.

W czasie, gdy Parlament Europejski przygotowuje się do głosowania nad zaostrzeniem przepisów na następny okres rozliczeniowy, decyzja sądu przychodzi, jako przypomnienie, że jedynie kompleksowa reforma ze znacznie wyższą redukcją emisji można naprawić obecny system.

W dniu 15 lutego w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie w sprawie reformy EU ETS po 2020 roku. Blisko 100 000 mieszkańców wystosowało petycje do posłów Parlamentu Europejskiego (MEP), aby Ci wspierali ambitną reformę ETS. Teraz to od posłów zależy przyjęcie stanowiska, które dzięki EU ETS pomoże osiągnąć europejskie cele klimatyczne w ramach porozumienia paryskiego.

Stanowisko przyjęte przez Komisję Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) jest krokiem w dobrym kierunku, nawet, jeśli konieczne są dalsze zmiany w systemie w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 ° C.

Komisja zaproponowała:

  • W okresie od 2021 do 2025 roku, wartości benchmarków będą określane za pomocą danych z lat 2016-2017. Podobnie, w okresie 2026-2030 wartości benchmarków będą określane za pomocą danych z lat 2021-2022.
  • Komisja ustali roczną stopę redukcji dla każdego benchmarku i zastosuje go do wartości referencyjnych za lata 2021-2025. W okresie 2026-2030 wartość benchmarku będzie obliczana w ten sam sposób, a stopa redukcji będzie miała zastosowanie w odniesieniu do każdego roku pomiędzy 2008 a 2028 roku. Roczna stopa redukcji może wahać się pomiędzy minimum 0,25% i maksimum 1,75%.
  • Alokacja powinna być dostosowana do ewentualnego zwiększenia lub zmniejszenia emisji o co najmniej 10% w danym roku, wyrażoną jako średnia krocząca zweryfikowanych danych emisyjnych dla dwóch poprzednich lat.
  • Sektory nieznajdujące się na liście ucieczki emisji nie dostaną przydziału żadnych bezpłatnych uprawnień. Sektor ciepłowniczy powinien otrzymywać bezpłatne przydziały na poziomie 30%.


Głównym zmartwieniem stanowiska przyjętego przez ENVI jest to, że sprawcy zanieczyszczenia nadal będą otrzymywać darmowe uprawnienia, chociaż to w przeszłości doprowadziło do sytuacji, w której branża skorzystała ogromnie pod względem finansowym. Zmiana przepisów może mieć miejsce w sektorze cementowym, gdzie pierwszy krok został podjęty w celu zatrzymania polityki bezpłatnych przydziałów przy jednoczesnej ochronie konkurencyjności sektora. W tym rozwiązaniu komisja wprowadziłaby system, w którym importerzy również będą musieli zapłacić za wyemitowane zanieczyszczenia.


Najważniejsze wydarzenia tego miesiąca:

Glosowanie w sprawie reformy ETS w Parlamencie

Parlament Europejski zaplanował głosowanie w sprawie reformy systemu EU ETS na 14 lutego. Przed głosowaniem grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów może złożyć poprawki do sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska (ENVI). Biorąc pod uwagę, że sprawozdanie przyjęte 15 grudnia przez ENVI oraz Komisję przemysłu, różnią się pod wieloma względami od pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej, oczekuje się, że będzie złożonych wiele poprawek. Jeśli w Parlamencie osiągnięte zostanie porozumienie, negocjacje trójstronne z Radą Europejską będą mogły się rozpocząć.

Rada przyjmie opinię w sprawie reformy do końca miesiąca

Sama Rada debatuje w sprawie reformy na zasadzie dwustronnej, jako, że preferencje państwa członkowski o bezpłatnych przydziałach, ucieczce emisji i dystrybucji funduszy innowacji i modernizacji znacznie się różnią. Oczekuje się, że państwa członkowskie sfinalizują swoją opinię na temat reformy na spotkaniu grupy roboczej ds. środowiska, które odbędzie się 28 lutego.

Alokacja 2017

28 lutego upływa termin dla władz krajowych wyznaczony przez dyrektywy ETS na dystrybucję bezpłatnych uprawnień na 2017 rok. Większość instalacji powinna otrzymać swoje uprawnienia w terminie. Tylko instalacje o znacznych zmianach w poziomie aktywności mogą spotkać się z opóźnieniami. Jeśli większość darmowych uprawnień trafi do instalacji w lutym, może mieć to wpływ na wzrost cen.

Komisja ma opublikować rozporządzenie dla lotnictwa

Jak informuje Bloomberg, przedstawiciele Komisji Europejskiej powiedzieli w styczniu, że Komisja planuje wydanie w lutym nowego rozporządzenia o emisji pochodzącej z lotnictwa. Regulacja "Stop the clock", która ogranicza zakres działania tylko do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) upłynęła 31 grudnia 2016. Oczekuje się, że Komisja zaproponuje rozszerzenie poprzedniej regulacji (tylko zakres EOG), aż do wejścia w życie w Corsia w 2021 roku.


Kalendarium:
Vertis Environmental Finance

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE