ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREHandel emisjami CO2
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
Analiza miesięczna rynku CO2: Czerwiec 2016
03.06.2016r. 18:14

Natalia Sykuła, Tomasz Bujacz - trading@vertis.com
W POPRZEDNIM MIESIĄCU: Krajowa czy międzynarodowa regulacja cen EUA?

Po zakończonym sezonie umorzeń w kwietniu benchmark kontraktu cen EUA przemieszczał się w trendzie bocznym okolic 6 euro. Wolumen jednostek spadł w stosunku do poprzedniego miesiąca o ponad 24% (z 370 tys. do 281 tys.).
Najbardziej ekscytującym tematem bezpośrednio związanym z rynkiem CO2 była reforma systemu ETS po 2020 roku.

Ian Duncan, sprawozdawca Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) w przeciwieństwie do wystosowania raportu wraz z wyznaczona datą 20 maja, opóźniał jego publikację dwukrotnie. Rzekomo otrzymał nowe dane, które zmieniły jego pogląd o tym, ile bezpłatnych uprawnień powinien w Fazie 4 otrzymać sektor cementu. Prezydencja Rady Europejskiej (Holandia) ujawniła, że do końca tego roku państwa członkowie UE powinny mieć już gotowe, oficjalne stanowisko w kwestii nowelizacji dyrektywy.

Podczas, gdy rynek czekał na opublikowanie raportu ENVI, uwagę wielu uczestników rynku przyciągnął francuski projekt korytarza cenowego. Po ewidentnym braku poparcia dla projektu, Francja wyszła z propozycją planu wprowadzenia cen EUA na poziomie 30 euro za jednostkę dla francuskiego sektora energetycznego.

Pomimo braku oficjalnych szczegółów planu i jakiegokolwiek rozpowszechnionego materiału rynek spodziewa się podobieństwa z założeniami, jakie obowiązują w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Na pierwszy rzut oka takie działanie wpłynęłoby pozytywnie na rynek CO2 (jako, że francuskie kopalnie zastąpione zostałyby niemieckimi), ale w rzeczywistości jakikolwiek środek poza EU ETS nadal stanowi osłabieniem europejskiego narzędzia redukcji emisji.

Wiadomości o narodowym francuskim poziomie cen węgla ożywiły spekulacje na arenie Unii Europejskiej. Przedstawiciele Komisji Europejskiej szybko te zapały ostudzili. Podkreślili wielokrotnie, że Komisja nie popiera projektu, jako że względnym jest, kiedy to dla jednych „sufit może okazać się podłogą”. Komisja jest przekonana, że Rezerwa Stabilizacyjna Rynku będzie najlepszym narzędziem do zmniejszenia nadpodaży uprawnień na rynku i jednocześnie zapewni odpowiedni wzrost cen EUA.

Wyjątkowym wydarzenie nastąpiło 25 maja, kiedy to aukcja na rynku pierwotnym przeprowadzona w imieniu Polski na giełdzie European Energy Exchange (EEX) została anulowana. Był to pierwszy przypadek od Marca 2013 roku. Powodem był brak osiągnięcia ceny minimalnej. Wolumen 3.526 mln EUA, który nie został sprzedany, z pewnością wpłynie na kolejne cztery aukcje w polskim imieniu.
Głównym powodem było mniejsze zainteresowanie uczestników rynku wynikające z faktu spotkania Carbon Expo odbywającym się w tym dniu w Kolonii.

Atmosferę mobilizacji po COP21 skutecznie podtrzymała ceremonia podpisywania nowego porozumienia, która odbyła się w Dzień Ziemi 22 kwietnia 2016 roku w Nowym Jorku. Tego dnia umowę paryską podpisało aż 175 państw, w tym Unia Europejska. Z pewnością miało to wpływ na pierwszą sesję negocjacji po paryskim szczycie klimatycznym, która miała miejsce w Bonn między 16 a 26 maja br.

Mimo powolnego startu, sesję w Bonn można uznać za udaną, ponieważ skutecznie rozpoczęła proces tłumaczenia umowy paryskiej z języka politycznego na język praktyki oraz dała światu wyraźny sygnał, że negocjatorzy idą za ciosem i nie spoczęli na laurach po sukcesie z Paryża.

Cena EUA otrzymała w maju solidne wsparcie ze strony rynku surowców. W ostatnich dniach miesiąca cena na niemieckim rynku energetycznym wskoczyła na rekordowy poziom, podtrzymując dark spread powyżej krytycznego poziomu 3 euro.

Notowania ropy Brent również odnotowały znaczne zyski, które skutecznie podtrzymały dane makro płynące z USA o znacznej poprawie tamtejszej ekonomii. Równowaga pomiędzy popytam a podażą również uległa zmianie. Niskie ceny produkcyjne powodują, że liczba aktywów wiertniczych w USA nieprzerwanie spada, podczas gdy sezon dopiero się rozpoczął.

Ostatniego dnia maja Ian Duncan, sprawozdawca Komisji ENVI Ian Duncan opublikował raport dotyczący reformy systemu EU ETS po 2020 roku:

 • Nowe rozwiązanie dotyczące sektorów narażonych na ryzyko ucieczki emisji (tzw. carbon leakage list), podzieli je od roku 2020 na 4 kategorie:
  • Bardzo wysokie ryzyko -100%
  • Wysokie ryzyko - 75%
  • Średnie ryzyko - 50%
  • Niskie ryzyko - 30%
 • Liniowy współczynnik linearny pozostanie na niezmiennym 2.2% poziomie, aczkolwiek Komisja Europejska pozostawia sobie możliwość jego zmiany w oparciu o podpisane porozumienie paryskie.
 • Udział aukcji na poziomie 57% nie powinien ulec zmianie, chyba, że zastosuje się międzynarodowy współczynnik korygujący. W tym wypadku nawet 2% sprzedanych na aukcji w imieniu państwa członkowskiego uprawnień do emisji, powinno być wykorzystane do złagodzenia skutków niedoboru uprawnień.
 • Raport obejmuje także zasady dotyczące darmowych alokacji. Obecnie przydział jest zmniejszany tylko wówczas, gdy nastąpi zmiana emisji dla uprawnionej instalacji o ponad 50%. Zmiana o 10% pozwoli na skuteczniejsze przyznawanie alokacji, spowoduje zmniejszenie niewłaściwych wyliczeń oraz będzie przeciwdziałać nadmiernemu utrzymywaniu się uprawnień na rynku.
 • Zgodnie z nowym projektem darmowe alokacje powinny być dystrybuowane do dnia 31 maja a ostateczny termin umorzeń powinien być 30 czerwca.
 • Najmniejsi uczestnicy systemu nie przekraczający 50,000 ton emisji CO2, powinni być wyłączeni z systemu EU ETS.

Raport okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku i nie spowodował wzrostu niepewności wśród jego uczestników. Wczoraj cena na kontrakcie terminowym EUA Dec16 zamknęła notowanie z minimalna utratą 2 centów.

Propozycja posła ma zostać przedyskutowana podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego 21 czerwca na posiedzeniu, a jego członkowie (MEP) przedłożą poprawni do 28 czerwca.


TEMAT MIESIĄCA: Najnowsze propozycje nowelizacji dyrektywy EU ETS

Austria wydała dokument przedstawiający jej stanowisko, do głównych komunikatów należą:
 • Celem uniknięcia współczynnika korygującego, kraj wspiera niższy udział uprawnień na aukcji oraz wzrost ilości bezpłatnych uprawnień przed 2020 rokiem poprzez użycie MSR
 • Obniżenie progu oceny jakościowej sektorów mających znaleźć się na Carbon Leakage List (od 0,18 zaproponowany przez Komisję Europejską, do 0,16)
 • Próg zmian produkcyjnych i mocy powinien być ustalony na poziomie 10%

Holenderska Prezydencja wydała nieoficjalny dokument na temat stanu zaawansowania rozmów w sprawie nowelizacji dyrektywy ETS. Prezydencja twierdzi, że państwa członkowskie UE zgadzają się na następujące punkty:

 • Przegląd dyrektywy ETS powinien być zgodny z wytycznymi określonymi w październiku 2014 jako Konkluzjami Rady Europejskiej, celami dyrektywy ETS, jak również celami UE w ramach Pakietu Klimatycznego Energetycznego 2030 oraz Porozumienia COP21 z Paryża
 • EU ETS jest unijnym systemem, który powinien być zharmonizowany najbardziej jak to tylko możliwe, umożliwiając redukcję emisji oraz zachęcając do innowacji w najbardziej efektywny sposób.
  Jednocześnie należy wziąć pod uwagę szczególne okoliczności w państwach członkowskich bez narażania równych szans
 • Środki zapobiegające zjawisku ucieczki emisji muszą zapewniać odpowiedni poziom wsparcia sektorom narażonym na ryzyko utraty konkurencyjności międzynarodowej.
 • Konieczność zastosowania międzysektorowego współczynnika korygującego (CSCF) w Fazie 4 trwania EU ETS powinna zostać ograniczona do minimum
 • Zarządzanie i wykorzystanie mechanizmów finansowania (dwa nowe fundusze i Artykuł 10c) powinno być przejrzyste i jasne oraz wspierać cele ram Pakietu Klimatycznego Energetycznego 2030. Wszelkie obciążenia administracyjne powinny być ograniczone do minimum.
 • Wsparcie dla możliwości dalszego uproszczenia i zmniejszenia dodatkowych obciążeń administracyjnych w EU ETS, zwłaszcza w przypadku małych instalacji, przy jednoczesnym zachowaniu integralności środowiskowej dyrektywy.
 • Konieczne jest, aby w pełni zapewnić rolę i odpowiednie zaangażowanie państw członkowskich w kwestiach decyzyjności i procesu podejmowania decyzji w zakresie przepisów wykonawczych.

Istnieje szerokie poparcie dla proponowanych kryteriów (intensywności handlu i intensywności emisji dwutlenku węgla) dla klasyfikacji grupy sektorów narażonych na zjawisko ucieczki emisji. System z więcej niż dwiema warstwami obsługiwany przez wiele delegacji, które uważają, że większe skoncentrowanie na ochronie carbon leakage z systemu składającego się z więcej niż dwóch poziomów może obniżyć prawdopodobieństwo wywołania współczynnika korekcyjnego w stosunku do propozycji Komisji.

Na podstawie sugestii kilku delegacji Prezydencja proponuje wprowadzenie klauzuli przeglądowej dyrektywy, odnosząc się do porozumienia paryskiego oraz potrzebę (o czym świadczą różne korekty, które były wymagane w Fazie 3) upewnienia się, że system EU ETS pozostaje mocny i adaptacyjny. Kilka zmiennych projektu, takich jak benchmarki i poziomy produkcji zostały już zaproponowane i mają zostać zaktualizowane w czasie trwania Fazy 4. Aby uniknąć wprowadzenia nowych wątpliwości, sugeruje się, aby przepisy nowelizacyjne wywierały wyraźny nacisk na następujące aspekty:
Czy liniowy współczynnik redukcji nadal współgra z założeniami klimatycznymi UE?
Czy kryteria w odniesieniu do listy sektorów ucieczki emisji nadal są zgodne z międzynarodowymi regulacjami, Umową Paryską i rozwojem w zakresie realizacji rynku węgla na arenie dużych gospodarek świata?

PRZEGLĄD MIESIĄCA

Polityka

13 czerwca Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego (ITRE) omówi sprawozdanie Iana Duncana oraz raport sprawozdawcy ITRE Federleya. Terminem złożenia poprawek ITRE jest 15 czerwca.

21 czerwca ENVI omówi nowelizację reformy ETS po 2020 roku, do 28 czerwca posłowie będą mogli zgłaszać do niej poprawki.

Niemiecki plan energetyczny

Niemcy planują opublikować plan działania w oparciu o dalsze modernizacje sektora energetycznego oraz redukcje emisji CO2. Oczekuje się, że dokument, który ma zostać opublikowany na początku lata może zawierać odniesienie do wsparcia korytarza cen węgla w UE oraz rezerwy elektrowni wykorzystujących węgiel brunatny.
W oparciu o obserwacje, każdy publikowany plan największego emitenta UE, dotyczący redukcji emisji może mieć wpływ na rozwój cen uprawnień do emisji.

Referendum Bretix

23 czerwca Wielka Brytania zadecyduje o tym czy chce zostać członkiem Unii Europejskiej, czy też nie. Ostatnie wyniki pokazują, że choć największe firmy są za pozostaniem w UE szanse są wyrównane 50-50. Wynik głosowania może mieć duży wpływ na rynek walutowy euro i funta, ale poprzez relację EUR / USD to może to mieć również wpływ na rozszerzenie spreadu na wskaźniku opłacalności sprzedaży energii (dark spread).

ANALIZA TECHNICZNADyskusje na temat reformy systemu EU ETS po 2020 roku mogą wpłynąć na wybicie obecnej ceny z jej aktualnej strefy komfortu. W przypadku wzrostów pierwszy napotkany próg oporu znajduje się na poziomie 6,23 euro, następny wyznacza wartość 6,55 euro.
Pierwszy poziom wsparcia ceny EUA wyznacza psychologiczny poziom 6 euro, tuż za nim cena najdzie wsparcie w kolejno 5,95 oraz 5.89 euro.

Kalendarium spotkań w temacie klimatu:DANE RYNKOWE:


DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE