ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREHandel emisjami CO2
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
Nowe wyzwania regulacyjne przed branżą energetyczną
05.01.2018r. 10:39

Opóźnienie transpozycji MiFID II w kontekście bezpośredniego obowiązywania MiFIR rodzi ryzyko prawne dla obrotu energią, gazem, CO2, prawami majowymi - sprzedawcy i duzi odbiorcy powinni przeprowadzić audyt prawny, żeby prawidłowo wdrożyć nową regulację.
3 lipca 2017 r. minął termin do transpozycji dyrektywy MiFID II, która częściowo obowiązuje do 3 stycznia 2018 r. z uwagi na bezpośrednie stosowanie rozporządzenia MiFIR i innych aktów wykonawczych. Nowa regulacja zmienia warunki obrotu energią i gazem, CO2, prawami majowymi (dotyczy m.in. również węgla, ropy i produktów ropopochodnych oraz walut), co stwarza nowe wymagania dla uczestników rynku, jak należy traktować dotychczas zawarte transakcje oraz jakie konsekwencje prawne rodzi obrót na TGE. Giełda uzyskała akceptację zmiany regulaminu obrotów na rynku terminowym wprowadzając element uznaniowości wymagany przez OTF. Natomiast przeważająca część przedsiębiorców znajduje się w niepewności prawnej, czy i w jakim zakresie stosować nowe przepisy. Wytyczne KNF tylko częściowo rozstrzygają interpretację nowych przepisów i ich wypływ na istniejące stosunki umowne.

W 2011 zostały zaproponowane zmiany MIFID przez wprowadzenie rozporządzenia Parlamentu Europejski i Radę Europy nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012) (Regulation on Markets in Financial Instruments, tzw. MiFIR) oraz Dyrektywę 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Directive on Markets in Financial Instruments, tzw. MIFID 2). MiFID II i MiFIR miały obowiązywać już z początkiem 2016 roku, natomiast z uwagi na rozległy zakres regulacji opóźniono obowiązek ich stosowania (zasadnicza cześć regulacji MiFID II ma obowiązywać do 3 stycznia 2018 r. natomiast MiFIR i część rozporządzeń obowiązuje od 3 stycznia 2018 r.).

Wyzwanie dla rynku stanowi dyskusja nad rozszerzeniem katalogu instrumentów finansowych o transakcje dotyczące uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (w tym transakcji typu spot) i transakcje dotyczące towarów (w tym terminowych transakcji typu forward), które stanowią odpowiedniki (ekwiwalenty) kontraktów zawieranych na rynkach zorganizowanych (rynkach regulowanych, MTF i OTF). Dodatkowym wyzwaniem będzie wpływ nowych regulacji na interpretację stosownych klauzul umownych funkcjonujących w obrocie prawnym. Rozszerzenie katalogu usług inwestycyjnych wprowadził obowiązek przeprowadzania testu udziału w rynku i testu działalności dodatkowej, w wyniku których zostaną spełnione kryteria pozwalające na stosowne wyłączenia ze stosowania nowych przepisów. Regulacja rozróżnia wymagania dla instrumentów towarowych i transakcji na uprawnieniach do emisji. W konsekwencji, oddziałuje na zmianę statusu platform lub rynków, na których ma miejsce obrót i rozliczenie części transakcji dla energii i gazu. Dla uczestników rynku wprowadza to konieczność audytu prawnego w celu określenia ich statusu prawnego, który powinni uwzględnić w strategiach handlowych i polityce compliance, ponieważ idą za tym określone koszty wpływające na rentowność prowadzonego biznesu oraz status prawny obecnych i przyszłych transakcji.

Nowe wymagania zmieniają warunki obrotu energią i gazem oraz wykonanie obowiązków obciążających uczestników rynku. W szczególności, w momencie kiedy nie została uchwalona nowela ustawy o obrocie instrumentów finansowych. Dyrektywa została częściowo implementowana przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, która ma umożliwić raportowanie transakcji, zgodnie z rozporządzeniem 648/2012 (EMIR).

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko wskazujące na bezpośrednią skuteczność przepisów dyrektywy. Zasada bezpośredniej skuteczności dyrektyw została ukształtowana w licznym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). W odniesieniu do dyrektyw ETS uznał, że uprawnienia przyznane jednostkom przez prawo wspólnotowe mogą być powoływane przed organami krajowymi bezpośrednio w celu ich wykonania, o ile spełnione są następujące warunki: I) przepisy danej dyrektywy są precyzyjne i bezwarunkowe, II) z norm dyrektywy wynikają prawa jednostek wobec państwa, III) upłynął termin implementacji dyrektywy przez dane państwo członkowskie, a jej normy nie zostały implementowane, albo implementacja jest nieprawidłowa. Należy zaznaczyć, że przy formułowaniu tej zasady ETS akcentował jednak tylko obowiązek państw, czyli bezpośredni wertykalny skutek dyrektyw - możliwość powoływania się na bezpośrednio skuteczne normy prawa wspólnotowego przez jednostkę wobec państwa.

Dodatkowo KNF wskazała, że pojęcie instrumentu finansowego poprzez odesłanie MiFiR do dyrektywy MiFID II wskazuje, że przez instrument finansowy należy rozumieć instrumenty wskazane w sekcji C załącznika 1 do MiFID II. Powyższy przepis MiFIR stosuje się wprost, bez potrzeby jego implementacji. Niezależnie zatem od definicji instrumentów finansowych zawartej w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie, instrumenty finansowe, na potrzeby wykonywania obowiązków przewidzianych przez MiFIR, należy rozumieć zgodnie z sekcją C załącznika 1 do MiFID II "Wykaz usług i działalności oraz instrumentów finansowych".

15 grudnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii, które obowiązują od 29 grudnia ur.

Sprzedawcy i duzi odbiorcy powinni przeprowadzić audyt prawny, żeby przygotować się do wdrożenia nowych przepisów, których część należy stosować już od 3 stycznia 2018 r.
Monitor Gazowy

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE