ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREHandel emisjami CO2
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
Przegląd rynku CO2 w 2016 roku
03.01.2017r. 20:20

Tomasz Bujacz, Bartosz Wilamowski - trading@vertis.com
Komisja ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI) przyjęła poniższe poprawki do projektu Komisji Europejskiej odnośnie reform po 2020 roku:
 • Poziom liniowego współczynnika redukcji powinien zostać podniesiony do 2,4% (obecnie 1.74%) od 2021 roku. Może być jednak problematycznym przekonanie Rady do tego pomysłu, ponieważ kraje członkowskie uzgodniły poziom 2.2% w październiku 2014 r.
 • Ilość uprawnień, jaka zostanie przeniesiona do rezerwy powinna wynosić 24% całkowitej liczby uprawnień będących w obiegu przez pierwsze 4 lata działania MSR, zamiast proponowanych 12%.
 • 800 milionów uprawnień zostanie anulowanych z rezerwy 1 stycznia 2021 roku.
 • Udział w licytacji może zostać zmniejszony maksymalnie o 5% w celu uniknięcia użycia korekcyjnego współczynnika międzysektorowego. W przypadku braku korekty, lub gdy korekta jest wymagana, ale wynosi ona mniej niż 5%, pozostała ilość uprawnień powinna zostać anulowana. Taka anulacja nie powinna jednak przekroczyć 200 milionów uprawnień.
 • 100% zysków osiągniętych przez sprzedaż uprawnień na aukcjach powinno być wykorzystane na cele wymienione w dyrektywie.
 • W okresie od 2021 do 2025 roku, benchmark będzie określany na podstawie danych z lat 2016-2017. Podobnie, w okresie 2026-2030 benchmark będzie określany za pomocą danych z lat 2021-2022.
 • Binarny system Komisji (100% lub 30%) dotyczących sektorów narażonych na ucieczkę pozostanie w takiej samej formie.
 • Istnieje również przepis dotyczący ustanowienia środka do pomiarów granicy CO2 dla importerów niektórych towarów (głównie cementu i klinkieru, który zostanie opracowany później).
 • 400 mln uprawnień z całkowitej liczby przydziału przewidzianego w fazie 4, powinna zostać przeznaczona dla nowych instalacji a także w przypadku znaczącego wzrostu produkcji (oryginalna propozycja Komisji mówiła o wypełnieniu NER uprawnieniami pozostałymi z fazy 3)
 • Łączny przydział uprawnień dla lotnictwa w roku 2021 powinien być o 10% niższy niż przeciętny przydział w latach 2014-2016, coroczna ilość powinna uwzględniać współczynnik liniowy tak samo jak działa to w systemie ETS. Dla działań lotniczych do i z lotnisk znajdujących się w krajach poza EOG, ilość uprawnień z 2021 roku może zostać skorygowana z uwzględnieniem uzgodnionego globalnego mechanizmu rynkowego przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Od 1 stycznia 2021 roku, 50% przydziałów dla sektora lotnictwa powinno być wystawiane na aukcjach.
 • Począwszy od 2021 roku, z powodu braku porównywalnego systemu operacyjnego w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), wyemitowane CO2 w portach Unii oraz podczas rejsów do i z portów unijnych powinny zostać rozliczone poprzez system stworzony w tej poprawce i system powinien zacząć działać od roku 2023.

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska zostanie poddane głosowaniu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w 2017 roku, data jeszcze nie została dokładnie wyznaczona. (Istnieją sesje plenarne w styczniu i lutym). W sesji plenarnej grupa 40 posłów lub jedna grupa polityczna mogą zaproponować poprawki do sprawozdania. Ponieważ poprawki komisji środowiska różnią się od tych z komisji przemysłu, może zdarzyć się, że powstaną również nowe poprawki w czasie sesji parlamentarnej. Dlatego opinia wydana przez ENVI może dalej podlegać zmianom.

Po tym jak Parlament i Rada sformalizuje swoje stanowiska, rozpocznie się dialog trójstronny pomiędzy Komisją, Parlamentem i Radą, w celu ustanowienia wspólnego stanowiska. Jeśli nie będzie żadnych opóźnień dialog powinien rozpocząć się w pierwszej połowie 2017 i prawdopodobnie również będzie kontynuowany w drugiej połowie roku.
Temat miesiąca: podsumowanie 2016 roku

Styczeń 2016 - Sankcje nałożone na Iran spowodowały spadek ceny ropy naftowej i uprawnień do emisji.

Sankcje nałożone na eksport irańskiej ropy zostały zniesione po raporcie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, że kraj ten znacząco ograniczył swój program jądrowy. Iran planował zwiększyć dzienną produkcję o 500 000 baryłek. Z tego powodu Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegała, że na rynku ropy jest nadwyżka towaru i może to mieć negatywny skutek. Ceny ropy oraz uprawnień spadły w tym samym czasie.

Luty 2016 - kraje nie dokonały przydziału bezpłatnych uprawnień w terminie.

70% z bezpłatnych przydziałów przewidzianych na 2016 rok zostało rozprowadzone do końca lutego. Włochy, Hiszpania, Finlandia i Chorwacja to kraje, które nie wykonały swojego obowiązku w terminie.

Marzec 2016 - zweryfikowana emisja za 2015 rok zgodna z oczekiwaniami, Francja zaproponowała korytarz cenowy dla uprawnień.

Zweryfikowane emisje z instalacji objętych systemem ETS spadły o 7,3 mln ton (-0,39%) w roku 2015 w porównaniu do roku 2014. Spadek ten był zgodny z prognozami analityków. Francuski rząd zaproponował korytarz cenowy dla uprawnień. Jeżeli cena EUA jest poniżej pewnego predefiniowanego poziomu, aukcje zostaną anulowane a uprawnienia zostaną przeniesione do rezerwy stabilności rynkowej (MSR). Poziom wzrośnie od 7 euro w 2017 roku do 30 euro w roku 2030, Komisja Europejska odrzuciła ten pomysł od samego początku.

Kwiecień 2016 - Europejski Trybunał nakazał Komisji ponowne obliczenie bezpłatnych przydziałów.

Europejskie firmy gazowe i chemiczne przegrały sprawę sądową przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie bezpłatnych przydziałów. Sąd nakazał Komisji Europejskiej opracować nową, ścisłą metodologię przydzielania bezpłatnych uprawnień w ciągu 10 miesięcy.

Maj 2016 - Sprawozdawca opublikował raport na temat reformy po 2020.

W ostatnim dniu maja, Ian Duncan sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w komisji ds. środowiska (ENVI) opublikowała swój projekt sprawozdania na temat reformy systemu ETS po 2020 roku. Zaproponował przegląd liniowego współczynnika redukcji w 2023 roku, wielopoziomową alokacje (cztery kategorie ryzyka), unikanie stosowania międzysektorowego współczynnika korekcji, wyłączenie z systemu instalacji emitujących poniżej 50.000 ton CO2 oraz zmianę terminu umorzeń.

Czerwiec 2016 - Brexit.

Większość Brytyjczyków preferowała opuszczeniem UE w referendum 23 czerwca. W przypadku, gdy Wielka Brytania opuściłaby również EU ETS, instalacje przemysłowe mogą wyprzedać swoje nagromadzone nadwyżki a brytyjskich firmy energetyczne przestałyby zabezpieczać swoje potrzeby na kolejne lata.

W dzień po referendum Ian Duncan, sprawozdawca reform ETS po 2020 roku, ogłosił oficjalnie swoją rezygnację. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska nie przyjął jednak jego rezygnacji.

Lipiec 2016 - Propozycja Effort Sharing.

20 lipca Komisja Europejska opublikowała propozycję nowego rozporządzenia "Effort Sharing", które określa cele redukcji emisji państw członkowskich UE poza systemem EU ETS w okresie 2021-2030. Cele redukcji w zakresie od 0% (Bułgaria) do 40% (Szwecja, Luksemburg) od poziomu z 2005 roku.

Sierpień 2016 - Zmniejszony wolumen aukcji wspierał cenę EUA.

Aukcje są redukowane w sierpniu każdego roku, ponieważ Komisja Europejska zakłada, że aktywność podmiotów handlujących jest niska w tym miesiącu z powodu wakacji letnich oraz prac konserwacyjnych. W tym roku ilość aukcji zmniejszono zdecydowanie więcej. Pięć aukcji w imieniu UE zostały anulowanych na EEX, ponieważ stary umowa pomiędzy Komisją a EEX wygasł, a nowa umowa musiała zostać dopiero przygotowana.

Wrzesień 2016 - awaria francuskich elektrowni jądrowych wspierała ceny niemieckiej energii oraz uprawnień do emisji.

Francuska agencja bezpieczeństwa jądrowego nakazała poddać reaktory dodatkowej kontroli bezpieczeństwa, co przedłużyło ich planowany czas konserwacji. Rozpoczęły się spekulacje, że brakujące moce jądrowe zostaną zastąpione przez elektrowni węglowe w krajach sąsiednich, głównie w Niemczech.

28 września kraje OPEC zaskoczył inwestorów, uzgodnieniem cięcia swojej produkcji o 700.000 baryłek dziennie. Po ogłoszeniu tej informacji cena ropy Brent poszybowała w górę o 8,4% w ciągu dwóch dni. Unia Europejska oraz Państwa członkowskie ratyfikowały umowę paryską. Dzięki osiągnięciu akceptacji przez 55 krajów reprezentujących 55% światowych emisji we wrześniu umowa weszła w życia.

Październik 2016 - ICAO zgadza się z Corsia.

Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) podpisała umowę na przesunięcie emisję pochodzącą z lotnictwa. Pilotażowy projekt dla operatorów lotniczych rozpocznie się od 2021 roku ( 66 krajów przystąpiło dobrowolnie) a od 2027 roku nowa regulacja będzie obowiązkowa.

Listopad 2016 - Donald J. Trump został wybrany na stanowisko prezydenta USA.

Republikański kandydat wygrał wybory po fotel prezydencki w Stanach Zjednoczonych. Wygrana była dużym zaskoczeniem i odbiła się negatywnie na rynkach światowych. Szok powyborczy nie trwał jednak długo, ponieważ oczekuje się, że obietnice przedwyborcze zostaną spełnione a inwestycje infrastrukturalne i repatriacja produkcji pobudzi amerykańską gospodarkę.

Komisja Europejska opublikowała tzn. pakiet zimowy o implementowaniu celi do 2030 roku przez UE.

Projekt ustawy, który musi zostać zatwierdzony przez państwa członkowskie i Parlament Europejski, ustanawia wiążący cel ograniczenia zużycia energii o 30% do 2030 roku.

Grudzień 2016 - ENVI przyjęła ambitne reformy EU ETS po 2020 roku.

Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego ( ENVI) przyjęła wyższy współczynnik liniowy redukcji na poziomie 2.4% (obecnie 1.74%), wyższy współczynnik dla MSR wynoszący 24% ( obecnie 12%) oraz anulowanie 800 mln uprawnień do emisji w 2021 roku. Rada Europejska nie była wstanie uzgodnić wspólnego stanowiska w sprawie reformy po 2020 roku. Głosowanie w Parlamencie planowane jest w lutym i negocjacje trójstronne mogą rozpocząć się wiosną.

Back - loading zakończył się w 2016 roku.

Końcem roku 2016 przestała obowiązywać reforma back- loadingu, aukcje w roku 2017 wrócą do normy, co oznacza, że oferowany w drodze aukcji wolumen będzie zwiększony o 30% z 3.7 mln do 4.3 mln EUR. Wznowienie akcji nastąpi 9 stycznia. Dodatkowa podaż może wywierać presję na cenach uprawnień do emisji.

Regulacja "Stop the clock" dotycząca operatorów lotniczych znajdujących się w systemie EUTS przestała obowiązywać z końcem roku 2016. Oczekuje się, że Komisja Europejska wznowi prace nad regulacjami już w styczniu 2017 roku. Gdyby negocjacje zajęły więcej czasu, istnieje zagrożenie, że linie lotnicze nie otrzymają darmowych przydziałów na rok 2017 i zmuszeni byli by do większych zakupów na rynku. Fakt ten może wpłynąć na wyższe ceny uprawnień do emisji EUA.

Kraje OPEC oraz spoza OPEC zgodziły się na koniec ubiegłego tygodnia wprowadzić w życie cięcia produkcji ropy naftowej. Kuwejt jako pierwszy zmniejszył produkcję surowca o 130 k baryłek dziennie, co wpłynęło pozytywnie na ceny "czarnego złota". Wyższe ceny paliw mogą przełożyć się na wzrost cen energii. Wparciem dla wyższych cen mediów może być także sroga zima i niskie temperatury w styczniu.

Administracja Donalda Trumpa rozpocznie się 20 stycznia.

Nowy Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump obejmie urząd 20 stycznia. Wycofanie się USA z porozumienia paryskiego mogło by mieć negatywny wpływ na rynek CO2. Decyzje polityczne są ważne dla Europy z uwagi na międzynarodowy handel i umowy. Zaprzestanie handlu mogłoby przełożyć się na mniejszy eksport z UE, a tym samym produkcję, a to wpłynęłoby na produkcję i obniżenie zapotrzebowania na EUA.

Kalendarium:


Vertis Environmental Finance

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE