ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREHandel emisjami CO2
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


WSPÓŁPRACA


KONTAKT
KOMENTARZE MIESIĘCZNE
09.05.2016r. 12:45

Autorem komentarza jest Wojciech Hofman - makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu.
Kwiecień na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla charakteryzował się dynamicznymi wzrostami zmienności oraz cen jednostek EUA. Przy współczynniku zmienności na poziomie 7,95 proc., ceny zamknięcia zmieniały się w przedziale 5,16-6,82 euro. Potwierdzeniem ruchu wzrostowego jest odnotowanie minimum oraz maksimum cenowego odpowiednio na pierwszej sesji i na dwa dni przed końcem miesiąca.
08.04.2016r. 10:43

Autorem komentarza jest Wojciech Hofman - makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu.
Marzec, w porównaniu do dwóch pierwszych miesięcy 2016 r., charakteryzował się niewielką zmiennością cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Podczas 21 sesji ceny jednostek EUA zmieniały się w przedziale 4,77-5,20 euro, osiągając skrajne wartości podczas trzech ostatnich sesji. Amplituda zmian cenowych podczas 18 wcześniejszych notowań wyniosła zaledwie 0,29 euro, co należy traktować jako odreagowanie rynku po burzliwym początku roku. W marcu przehandlowano łącznie 92,16 mln uprawnień EUA, z czego zdecydowaną większość na aukcjach. Transakcje na rynku wtórnym stanowiły zaledwie 13,7 proc. handlowanego wolumenu.
09.03.2016r. 10:28

Autorem komentarza jest Wojciech Hofman - makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu.
Na przestrzeni ubiegłego miesiąca uprawnienia do emisji CO2 (EUA) straciły na wartości kolejne 17,4 proc., biorąc pod uwagę stosunek średnich cen zamknięcia stycznia i lutego. Na koniec lutego średnia cena zamknięcia jednostek na giełdach EEX oraz ICE wyniosła 4,99 euro, co stanowi najniższą miesięczną cenę zamknięcia od marca 2014 r. Minimalna wartość miesiąca, odnotowana 16 lutego, to najniższa dzienna cena zamknięcia od 31 marca 2014 r. W ciągu całego miesiąca aż 13 z 20 sesji zakończyło się redukcją wartości EUA. W pierwszym tygodniu lutego EUA straciły 8,2 proc., a w następnym 9,7 proc. Dopiero trzeci tydzień lutego EUA zakończyły na poziomie wyższym niż poprzedni. Niemniej jednak w ostatnich dniach miesiąca po raz kolejny mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości. Podobnie jak w styczniu, EUA charakteryzowały się dużą zmiennością. W ciągu miesiąca jednostki te były wyceniane w przedziale 4,68-5,80 euro. Obrót na rynku kasowym wyniósł 85,998 mln uprawnień. Większość obrotu na rynku carbon miało miejsce podczas aukcji organizowanych na platformach EEX oraz ICE. W lutym zorganizowano 20 aukcji, na których sprzedano 69,01 mln EUA.
03.02.2016r. 11:29

W styczniu rynek carbon odnotował dalszy spadek wartości europejskich uprawnień do emisji CO2 (EUA). Strata w ujęciu miesięcznym (stosunek średnich cen zamknięcia ostatnich dwóch miesięcy) wyniosła 26,6 proc. Główną przyczyną tej tendencji były obniżki notowań towarów energetycznych, tj. ropy, energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, z którymi cena EUA jest skorelowana. Średnia cena zamknięcia miesiąca dla jednostek EUA wyniosła 6,04 euro i była najniższa od października 2014 r. Ceny EUA charakteryzowały się dużą zmiennością – jej współczynnik wyniósł 10,4 proc. W ciągu miesiąca jednostki te były wyceniane w przedziale 5,88-8,05 euro.
11.01.2016r. 10:16

Autorem komentarza jest Wojciech Hofman - makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu.
W grudniu doszło do spadku wartości cen uprawnień do emisji CO2. Europejskie jednostki w ciągu miesiąca straciły 4,2 proc. (stosunek średnich cen zamknięcia listopada i grudnia). Średnia cena zamknięcia miesiąca wyniosła 8,22 euro i była najniższa od września br. W ciągu miesiąca jednostki EUA były wyceniane w przedziale 8,00-8,59 euro. Miesiąc rozpoczął się od utraty wartości uprawnień, która potrwała do 11 grudnia. Po dwudniowej korekcie (+1,5 proc.), uprawnienia EUA kontynuowały spadki. Minimalną wartość miesiąca odnotowano 18 grudnia. 21 grudnia EUA zyskały na wartości (+2,2 proc). W kolejnych dniach wartość tych jednostek zawierała się w przedziale 8,18-8,29 euro.
07.12.2015r. 11:40

Autorem komentarza jest Wojciech Hofman - makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu.
Najgłośniej komentowanym wydarzeniem minionego miesiąca było rozpoczęcie 30 listopada szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu. Podczas konferencji delegaci reprezentujący 195 stron konwencji ds. zmian klimatu, w oparciu o opublikowany wcześniej projekt, będą starali się wypracować porozumienie, które ma być kontynuacją globalnej polityki klimatycznej ustanowionej w 1997 r. przez protokół z Kioto.
09.11.2015r. 10:40

Wojciech Hofman - makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu.
W październiku europejskie pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych kolejny miesiąc z rzędu zyskiwały na wartości. Miesięczny wzrost średniej ceny EUA notowanej na giełdach EEX oraz ICE ECX (stosunek ceny zamknięcia ostatniej sesji września i października) wyniósł 6,9 proc.
08.10.2015r. 11:58

Autorem komentarza jest Wojciech Hofman - makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu.
Najważniejszym wydarzeniem dla rynku carbon we wrześniu było przyjęcie przez ministrów środowiska krajów członkowskich UE, propozycji utworzenia od 2019 r. mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej (MSR). Mimo sprzeciwu części krajów Europy Środkowej, na czele z Polską, zwolennikom wcześniejszego wdrożenia reformy systemu handlu uprawnieniami udało się podczas głosowania 18 września osiągnąć większość kwalifikowaną, niezbędną do zmiany unijnych regulacji. Mechanizm rezerwy ma za zadanie zbilansować podaż uprawnień na rynku, co jednocześnie powinno przełożyć się na wzrost ich ceny. MSR powinno trafić do unijnej legislacji do końca tego roku.
09.09.2015r. 11:53

Po nieznacznej korekcie, która miała miejsce w pierwszym tygodniu sierpnia, uprawnienia EUA do końca miesiąca zwiększały swoją wartość. W drugiej dekadzie miesiąca średnia cena uprawnień EUA notowanych na rynku wtórnym na giełdach ICE ECX oraz EEX, przekroczyła poziom 8 euro, który utrzymał się do końca sierpnia. 20 sierpnia średnia cena zamknięcia wyniosła 8,36 euro i była najwyższą średnią ceną zamknięcia od marca 2012 r. Miesięczna cena zamknięcia EUA wyniosła 8,05 euro. W ciągu miesiąca ceny EUA zawierały się w przedziale 7,76-8,36 euro.
Autorem komentarza jest Wojciech Hofman - makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu.
06.08.2015r. 11:34

W lipcu uprawnienia EUA kontynuowały wzrosty, które rozpoczęły się w czerwcu. Dalsze zwiększanie wartości tych jednostek było spowodowane przyjęciem propozycji mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej (tzw. MSR) przez Parlament Europejski podczas głosowania, które odbyło się 8 lipca. Propozycja MSR została przyjęta w stosunku 495 głosów „za”, 158 „przeciw” oraz 49 głosów wstrzymujących się, dzięki czemu zostanie ona uruchomiona w 2019 r.
Autorem komentarza jest Wojciech Hofman - makler, Dom Maklerski Consus S.A. wojciech.hofman@consus.eu.cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE