ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREHandel emisjami CO2
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
MATERIAŁY PROBLEMOWE
13.11.2012r. 14:00

Unia Europejska i Australia podjęły starania zmierzające do stworzenia największego na świecie rynku handlu uprawnieniami do emisji. Dzięki funkcjonowaniu międzykontynentalnej platformy wymiany uprawnień przedsiębiorcy będą mogli korzystać z jednostek australijskich i europejskich w obydwu systemach na równych zasadach
Autorzy: Katarzyna Kłaczyńska, Grzegorz Pizoń, Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy
02.11.2012r. 14:17

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej polskie prawo podatkowe zostało w wysokim stopniu zharmonizowane z prawem unijnym w zakresie podatków akcyzowych i podatku od wartości dodanej. W artykule omówione uregulowania podatkowe dotyczące transgranicznego handlu energią elektryczną w Unii Europejskiej. Omówiono zagadnienia wynikające z prawodawstwa unijnego, prawodawstwa krajowego oraz umów o unkaniu podwójnego opodatkowania.
Autor: Paweł Kossecki ("Rynek Energii" - nr 4/2012)
02.10.2012r. 14:35

Uważa się, że hipoteza antropogenicznego, czyli wywołanego działalnością człowieka, ocieplenia klimatu została potwierdzona i udowodniona naukowo. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest tak oczywista, a wyjaśnienie wątpliwości stanowi jedno z największych wyzwań nauki o klimacie.
Autor: prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda ("Energia Cieplna i Zawodowa" – nr 7-8/2012)
13.09.2012r. 12:55

Pod koniec lipca Komisja Europejska poinformowała na swoich stronach internetowych, że prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przeglądu czasowych profili aukcyjnych Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Mamy czas na wypowiedź tylko do 16 października.
Autorzy: Stanisław Tokarski i Jerzy Janikowski („Polska Energia” – 9/2012)
12.09.2012r. 14:00

Dwie okoliczności mogą tłumaczyć, dlaczego od miesięcy oczekiwana z najwyższą niecierpliwością decyzja Komisji Europejskiej w sprawie darmowych przydziałów uprawnień dla polskiej energetyki przeszła bez większego echa. Po pierwsze, jej wydanie przypadło na sam środek wakacji. Po drugie, motywy, którymi kierowała się Komisja, i tok jej rozumowania przybliżone w preambule decyzji są miejscami wyjątkowo nietransparentne i trudne do analizy. Jedno jest pewne: decyzja, zamiast przynosić spodziewane rozstrzygnięcie, po raz kolejny odsuwa je w czasie, formułując przy tym nowe, niekomunikowane wcześniej przez Komisję warunki, na jakich polska energetyka może skorzystać z darmowych uprawnień.
Autor: Katarzyna Kłaczyńska, LL.M., Ernst & Young Law.
27.08.2012r. 13:26

Obserwujemy w ostatnim czasie wiele wydarzeń dotyczących pośrednio lub bezpośrednio unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Z jednej strony, po polskim wecie, nie można mówić o uzgodnionych celach takiej polityki po roku 2020, z drugiej natomiast Komisja Europejska podejmuje starania, by podnieść ceny uprawnień do emisji.
Autorzy: Stanisław Tokarski – prezes zarządu Tauron Wytwarzanie, Jerzy Janikowski – szef Biura Współpracy Międzynarodowej Taurona ("Polska Energia" - nr 8/2012)
17.07.2012r. 14:17

Pomimo braku globalnego porozumienia Komisja Europejska naciska na przyjęcie jednostronnych zobowiązań do drastycznych redukcji emisji dwutlenku węgla, bez dokładnego oszacowania ich skutków gospodarczych dla krajów członkowskich. Ostatnio próbowano zaakceptować Energetyczną Mapę Drogową 2050, ale Polska ponownie ją zawetowała.
Autorzy: Stanisław Tokarski i Jerzy Janikowski („Polska Energia”, nr 7/2012)
24.05.2012r. 15:05

W Krajowej Izbie Gospodarczej, w obecności przedstawicieli rządu oraz środowisk gospodarczych, zaprezentowane zostały 29 marca oceny możliwego wpływu założeń unijnej Mapy Drogowej 2050 na sektor energetyczny, rozwój gospodarczy, przemysł i go-spodarstwa domowe w Polsce do roku 2050.
Autor: Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski ("Polska Energia" - nr 5/2012)
02.05.2012r. 13:26

Po tym jak w roku 2011 polscy operatorzy instalacji poddani byli stresowi spowodowanemu zagrożeniem zmniejszenia przydziałów na rok 2012 oraz składaniem wniosków o bezpłatne przydziały na lata 2013- 2020, pojawia się kolejne widmo zagrożenia niedogodnymi pracami. Tym razem chodzi o koncepcję monitorowania w 3 okresie rozliczeniowym, która to operatorom zapierać będzie dech w najlepszym okresie urlopowym.
Autor: Michael Kroehnert, Handel-emisjami.pl
28.03.2012r. 11:34

Polska wchodzi w epokę postcarbon. Nie tylko dlatego, że kończą nam się paliwa kopalne, ale przede wszystkim dzięki regulacjom unijnym. Zabawa z uprawnieniami to zabawa w taniec wokół krzeseł, gdzie zawsze jednego lub dwóch brakuje. Ktoś musi zrezygnować z emisji.
Autor: dr Cezary T. Szyjko ("Energia Gigawat" - nr 2/2012)cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE