ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREHandel emisjami CO2
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
MATERIAŁY PROBLEMOWE
02.09.2014r. 05:09

Z zainteresowaniem przeczytałem odpowiedź FOR na moją próbę zwrócenia na blogu „Odnawialnym” uwagi autorom artykułu „FOR Ostrzega: Unia Europejska zamierza jeszcze bardziej ograniczać polską gospodarkę regulacjami klimatycznymi” na słabość argumentacji za postawioną już w samym w samym tytule tezą.
Autor: Grzegorz Wiśniewski
28.08.2014r. 09:22

W swoim tekście („Wątpliwe argumenty antyklimatyczne i nieuzasadniony atak na OZE w publikacji think-tanku prof. Balcerowicza”, 16.08.2014 r.) Grzegorz Wiśniewski zarzuca autorom publikacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), że pomijają argumenty dowodzące słuszności polityki klimatycznej UE i powołują się na analizy komercyjnych grup interesu („FOR Ostrzega: Unia Europejska zamierza jeszcze bardziej ograniczać polską gospodarkę regulacjami klimatycznymi”, 14.08.2014 r.).
Anna Patrycja Czepiel - koordynator programu „Unia Europejska a rozwój” w Forum Obywatelskiego Rozwoju, współautorka publikacji FOR Ostrzega pt. „Unia Europejska zamierza jeszcze bardziej ograniczać polską gospodarkę  regulacjami klimatycznymi”.
26.08.2014r. 13:30

W związku z wdrożeniem Dyrektywy CCS, na inwestorze planującym budowę dużego bloku energetycznego ciąży obowiązek wykonania oceny gotowości do wychwytywania, transportu i składowania CO2, czyli wykazania, że instalacja jest „CCS Ready”. W artykule opisano, z czym ten obowiązek się wiąże oraz jakich instalacji on dotyczy.
Autor: Elwira Szczepek, Tractebel Engineering S.A.
18.08.2014r. 13:24

Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR w swojej najnowszej publikacji wezwało rząd RP do zablokowania na październikowym szczycie UE nowej polityki klimatycznej UE 2020-2030. Autorzy publikacji stawiają tezę, że nową propozycje KE z celami redukcji emisji CO2 do 2030 roku (rok bazowy 1990) o 40 proc. i wzrostu udziału energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) do 27 proc. należy wręcz całkowicie odrzucić i nawołują aby zadania tego dokonała Polska i kilka innych krajów UE, które zdaniem FOR przyłączą się do polskiej krucjaty antyklimatycznej (Czechy, Węgry i Portugalia). Uzasadniają swoją próbę dodatkowej mobilizacji rządu RP tym, że zdaniem FOR, proponowana przez KE regulacja jest zła, bo zuboży firmy, zniekształci gospodarkę dotacjami i przez to zaszkodzi rozwojowi gospodarczemu.
Autor: Grzegorz Wiśniewski
18.08.2014r. 12:56

Władze UE nadal zamierzają narzucać państwom członkowskim regulacje dotyczące emisji dwutlenku węgla i rozwoju odnawialnych źródeł energii, zamiast pozostawić tę kwestię do decyzji rządów krajowych. Plan Komisji Europejskiej przewidujący, że w latach 2020-2030 państwa będą musiały jeszcze szybciej ograniczać emisję CO2 i rozwijać OZE, zaszkodzi rozwojowi gospodarczemu m.in. Polski, zubażając firmy i zniekształcając gospodarkę dotacjami. Do października br. rząd RP musi zawalczyć o to, aby arbitralne wymogi klimatyczne UE odeszły do historii.
Autorzy: Anna Czepiel, Liwiusz Wojciechowski
Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
12.08.2014r. 06:38

- Nie miejmy złudzeń. Są tacy, którzy na obecnym kształcie rynku gazu w Europie zarabiają – mówi Piotr Serafin, sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl.
29.07.2014r. 14:13

Dotychczasowa polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej może źle wpłynąć na konkurencyjność gospodarki Starego Kontynentu, a oczekiwania polityków, że wspólny rynek energii usunie ten problem są oderwane od rzeczywistości. Czy rozwiązaniem może być jednolity europejski rynek mocy?
Autorzy: Stanisław Tokarski - wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia, Jerzy Janikowski - szef Biura Regulacji i Współpracy Międzynarodowej Taurona ("Polska Energia" - lipiec 2014)
02.07.2014r. 14:00

Autorzy starają się przeanalizować w jaki sposób cele zaproponowane przez Komisję Europejską na rok 2030 powinny być wdrażane w Polsce, aby stanowiło to pozytywny impuls rozwojowy dla gospodarki, a narzędzia wdrożeniowe były dopasowane do specyfiki gospodarczej kraju.Publikacja podejmuje analizę obecnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej kraju. Przedstawia także strategię zmian – prowadzących do dostosowania się do nowych wymogów politycznych i całkowitego przekształcenia polskiej gospodarki – nazwaną przez autorów opracowania niskoemisyjną transformacją.
Autorzy: Maciej Bukowski (Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych) i Zbigniew Karaczun (Instytut na rzecz Ekorozwoju)
19.03.2014r. 05:11

dr inż. Bolesław Jankowski, Badania Systemowe "EnergSys"
Obecna sytuacja na Wschodzie pozwala nam lepiej dostrzec i nazwać istotę unijnych działań z zakresu kreowania i wdrażania polityki klimatycznej. Działania te prowadzone od wielu lat można określić jako pełzającą inwazją klimatyczną.
20.11.2013r. 12:59

Trwający w Warszawie szczyt klimatyczny COP19 jest doskonałą okazją do podsumowania symbolicznych 300 dni trzeciego okresu handlu uprawnieniami w ramach europejskiego systemu ETS (2013-2020). Powodzenie globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji post-Kyoto jest niezwykle ważne nie tylko ze względu na realizację polityki klimatycznej ONZ, ale przede wszystkim
kluczowe dla przyszłości rozwoju europejskiego systemu handlu uprawnieniami, który w ostatnich miesiącach napotyka na wielkie problemy.
Consus SAcire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE