ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREHandel emisjami CO2
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
MATERIAŁY PROBLEMOWE
15.12.2015r. 14:44

Karol Sztekler, Maciej Komorowski, Kamil Wal - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza ("Energetyka" - 11/2015)
Przeprowadzona analiza wskazuje na to, że możliwa jest z technicznego punktu widzenia separacja CO2 ze spalin, niemniej technologia ta wymaga dużych nakładów energetycznych. Pozwala to twierdzić, że w przyszłości wraz z rozwojem technologii CCS, negatywny wpływ tej instalacji na blok energetyczny zostanie ograniczony, co w efekcie pozwoli na stosowanie go na szerszą skalę i zmniejszenie emisję CO2 do atmosfery.
11.12.2015r. 13:45

Ewa Rutkowska-Subocz, prowadzi praktykę ochrony środowiska w kancelarii Dentons
9 września 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami gazów cieplarnianych regulująca działanie systemu handlu emisjami w zrewidowanej wersji dla trzeciej fazy systemu na lata 2013-2020. Jednocześnie wprowadzono wymóg wystąpienia przez prowadzących instalacje z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, do 9 września 2016 roku. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj do 9 września 2016 roku. Brak uzyskania nowego zezwolenia oznaczać będzie w praktyce wygaszenie aktualnie obowiązującego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, wygaszenie decyzji zatwierdzającej plan monitorowania, wstrzymanie użytkowania instalacji i nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł.
07.12.2015r. 05:20

dr inż. Bolesław Jankowski, Badania Systemowe "EnergSys"
W opiniach i komentarzach publikowanych przed i w czasie trwania Konferencji COP 21 w Paryżu trudno znaleźć odniesienia do treści projektu porozumienia paryskiego, jakie zostało przygotowane przed konferencją. Przeprowadzona przez autora analiza wskazuje, że spora część zapisów zawartych w projekcie budzi poważne obawy, a ich przyjęcie przez Polskę może stanowić ogromne zagrożenie dla naszego kraju.
30.11.2015r. 12:28

Eksperci Domu Maklerskiego Consus w specjalnym raporcie wydanym z okazji COP21 w Paryżu podsumowali sytuację na rynku CO2 i nakreślili główne wyzwania stojące przed uczestnikami rozpoczynającego się dziś szczytu klimatycznego. Podpisanie protokołu może być istotnym czynnikiem, który wpłynie pozytywnie na cenę europejskich uprawnień EUA. Ewentualny brak kontynuacji międzynarodowej polityki klimatycznej sprawi, że Europa po raz kolejny zostanie odosobniona w walce ze zmianami klimatu, a jej konkurencyjność globalna ulegnie dalszemu osłabieniu. Zasadność kontynuacji ambitnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym systemu handlu uprawnieniami EU ETS, stanie pod znakiem zapytania”, oceniono m.in. w raporcie specjalnym DM Consus.
02.09.2015r. 14:38

Istnieją całkiem uzasadnione obawy, że Polska po raz kolejny traci na polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Tym razem przyczyną jest - paradoksalnie - Mechanizm Stabilizacji Rynkowej.
Autorzy: Stanisław Tokarski - Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia, Jerzy Janikowski - Biuro Regulacji i Współpracy Międzynarodowej ("Polska Energia" - sierpień 2015)
15.07.2015r. 13:45

Jeśli w skali globalnej nie nastąpi rychło porozumienie, co do przyjęcia filozofii ochrony klimatu na miarę i w skali kosztów według powadzonej otwarcie lub zawoalowanej polityki dekarbonizacji UE, to zagrozi to gospodarce stopniową utratą konkurencyjności. Stanie się tak skutkiem rosnących kosztów działalności gospodarczej i w dłuższym czasie może doprowadzić do stopniowej jej marginalizacji w otwartej konkurencji.
Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2015 r.)
25.05.2015r. 12:38

Oficjalni przedstawiciele wspólnoty europejskiej nie kryją, że celem unijnej polityki klimatyczno-energetycznej jest budowanie społeczeństwa niskoemisyjnego. Czy będzie odbywało się to kosztem takich krajów jak Polska?
Autorzy: Stanisław Tokarski - wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia, Jerzy Janikowski - Biuro Regulacji i Współpracy Międzynarodowej ("Polska Energia" - maj 2015)
26.03.2015r. 13:40

Komisja Europejska konsekwentnie dąży do podwyższania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, o czym świadczy zamiar wcześniejszego wprowadzenia mechanizmu MSR. W wyniku takiej decyzji polska energetyka może tylko stracić. Zabiegi Brukseli w tej sprawie każą też zastanowić się nad trwałością niedawnych ustaleń dotyczących Drugiego Pakietu Klimatycznego.
Autorzy: Stanisław Tokarski - wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia; Jerzy Janikowski - szef Biura Regulacji i Współpracy Międzynarodowej Taurona
("Polska Energia" - marzec 2015)
03.03.2015r. 14:00

W artykule zaprezentowano wyniki analiz mających na celu ocenę wpływu uzgodnień zawartych na szczycie unijnym z dnia 23-24 października 2014 r. w Brukseli na ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Przedstawiono szczegółowe porównania cen energii elektrycznej dla dwóch dużych grup odbiorców: przemysłu i gospodarstw domowych, dla scenariusza zakładającego realizację postanowień szczytu i scenariusza odpowiadającego przewidywaniom, co do kierunków rozwoju sektora energii i trendów kształtowania się cen energii elektrycznej sprzed szczytu. Celem dokonanych porównań było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście wynegocjowana przez stronę polską pula uprawnień do emisji CO2, które mogą zostać przyznane energetyce w okresie 2021 – 2030 nieodpłatnie, umożliwi uniknięcie wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych wynikającego z wdrażania w Polsce polityki klimatycznej.
Autor: Sławomir Skwierz, ARE SA, "Rynek Energii", luty 2015 r.
19.02.2015r. 14:23

Już za niespełna jedenaście miesięcy w Paryżu odbędzie się kolejny światowy szczyt klimatyczny Co Polska powinna zrobić przed paryskim spotkaniem dla ochrony własnych interesów, wiedząc, że Unia Europejska będzie forsowała rozwiązania trudne dla naszej gospodarki i dla naszego sektora energetycznego?
Autorzy: Stanisław Tokarski - wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia, Jerzy Janikowski - szef Biura Regulacji i Współpracy Międzynarodowej Taurona
("Polska Energia" - luty 2015)cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE