ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREHandel emisjami CO2
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
MATERIAŁY PROBLEMOWE
23.05.2018r. 05:18

Ryszard Bartnik, Waldemar Skomudek, Zbigniew Buryn, Anna Hnydiuk-Stefan, Aleksandra Otawa ("Rynek Energii" - 2/2018)
Rynek handlu emisjami CO2 jest w trakcie ciągłego rozwoju i kształtowania, w ramach którego ustanawiane są coraz to bardziej surowe limity emisji CO2. System handlu emisjami CO2 wpływa bardzo istotnie na zwiększenie kosztu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W artykule pokazano jak wprowadzony mechanizm derogacji wpływa na efektywność ekonomiczną energetyki, przedstawiono metodykę i wyniki wielowariantowych obliczeń wartości jednostkowego kosztu produkcji energii elektrycznej w zmodernizowanym bloku z uwzględnieniem i bez uwzględnienia mechanizmu derogacji.
06.11.2017r. 13:12

Aleksandra Gawlikowska-Fyk
Elektryfikacja transportu staje się jednym z głównych zadań polityki gospodarczej Niemiec. Ma pomóc niemieckiemu przemysłowi w utrzymaniu jego globalnej pozycji oraz przyspieszyć realizację Energiewende. Jednak tradycyjny sektor motoryzacyjny, chcąc spowolnić zwrot ku samochodom elektrycznym, będzie przekonywał o konieczności dekarbonizacji silnika Diesla. Rozwój niemieckiej elektromobilności może być dla Polski okazją do promowania wspólnych rozwiązań na forum UE. Stanowi jednak wyzwanie dla polskich dostawców powiązanych z niemieckim przemysłem samochodowym.
12.01.2017r. 05:21

Tomasz Soroko ("Rynek Energii" - 10/2016)
W artykule podjęto próbę falsyfikacji twierdzeń o nieopłacalności produkcji energii elektrycznej w źródłach gazowych. Bazując na modelu teoretycznej marży (clean spark spread) oraz aktualnych notowaniach giełdowych energii, gazu ziemnego i uprawnień do emisji, autor dowodzi, że przy bieżącej konfiguracji cen hurtowych w Polsce wytwarzanie energii w źródłach gazowych jest rentowne. W związku z tym można dalej stwierdzić, że istnieje także silniejszy niż w wielu krajach Europy impuls rynkowy do rozwoju źródeł gazowych.
13.01.2016r. 13:05

Paweł Dąbrowski, Paweł Skowroński ("Rynek Energii" - grudzień 2015)
W artykule podjęto próbę oceny ekonomicznych warunków funkcjonowania elektrowni węglowych w systemie elektroenergetycznym Polski w kontekście zmian zachodzących na krajowym rynku energii elektrycznej. Pod uwagę wzięto w szczególności malejącą liczbę darmowych uprawnień do emisji CO2 przysługującą elektrowniom węglowym, rozwój energetyki odnawialnej i prognozowane zmiany cen energii elektrycznej.
15.12.2015r. 14:44

Karol Sztekler, Maciej Komorowski, Kamil Wal - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza ("Energetyka" - 11/2015)
Przeprowadzona analiza wskazuje na to, że możliwa jest z technicznego punktu widzenia separacja CO2 ze spalin, niemniej technologia ta wymaga dużych nakładów energetycznych. Pozwala to twierdzić, że w przyszłości wraz z rozwojem technologii CCS, negatywny wpływ tej instalacji na blok energetyczny zostanie ograniczony, co w efekcie pozwoli na stosowanie go na szerszą skalę i zmniejszenie emisję CO2 do atmosfery.
11.12.2015r. 13:45

Ewa Rutkowska-Subocz, prowadzi praktykę ochrony środowiska w kancelarii Dentons
9 września 2015 roku weszła w życie nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami gazów cieplarnianych regulująca działanie systemu handlu emisjami w zrewidowanej wersji dla trzeciej fazy systemu na lata 2013-2020. Jednocześnie wprowadzono wymóg wystąpienia przez prowadzących instalacje z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, do 9 września 2016 roku. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj do 9 września 2016 roku. Brak uzyskania nowego zezwolenia oznaczać będzie w praktyce wygaszenie aktualnie obowiązującego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych, wygaszenie decyzji zatwierdzającej plan monitorowania, wstrzymanie użytkowania instalacji i nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 50 000 zł.
07.12.2015r. 05:20

dr inż. Bolesław Jankowski, Badania Systemowe "EnergSys"
W opiniach i komentarzach publikowanych przed i w czasie trwania Konferencji COP 21 w Paryżu trudno znaleźć odniesienia do treści projektu porozumienia paryskiego, jakie zostało przygotowane przed konferencją. Przeprowadzona przez autora analiza wskazuje, że spora część zapisów zawartych w projekcie budzi poważne obawy, a ich przyjęcie przez Polskę może stanowić ogromne zagrożenie dla naszego kraju.
30.11.2015r. 12:28

Eksperci Domu Maklerskiego Consus w specjalnym raporcie wydanym z okazji COP21 w Paryżu podsumowali sytuację na rynku CO2 i nakreślili główne wyzwania stojące przed uczestnikami rozpoczynającego się dziś szczytu klimatycznego. Podpisanie protokołu może być istotnym czynnikiem, który wpłynie pozytywnie na cenę europejskich uprawnień EUA. Ewentualny brak kontynuacji międzynarodowej polityki klimatycznej sprawi, że Europa po raz kolejny zostanie odosobniona w walce ze zmianami klimatu, a jej konkurencyjność globalna ulegnie dalszemu osłabieniu. Zasadność kontynuacji ambitnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym systemu handlu uprawnieniami EU ETS, stanie pod znakiem zapytania”, oceniono m.in. w raporcie specjalnym DM Consus.
02.09.2015r. 14:38

Istnieją całkiem uzasadnione obawy, że Polska po raz kolejny traci na polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Tym razem przyczyną jest - paradoksalnie - Mechanizm Stabilizacji Rynkowej.
Autorzy: Stanisław Tokarski - Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia, Jerzy Janikowski - Biuro Regulacji i Współpracy Międzynarodowej ("Polska Energia" - sierpień 2015)
15.07.2015r. 13:45

Jeśli w skali globalnej nie nastąpi rychło porozumienie, co do przyjęcia filozofii ochrony klimatu na miarę i w skali kosztów według powadzonej otwarcie lub zawoalowanej polityki dekarbonizacji UE, to zagrozi to gospodarce stopniową utratą konkurencyjności. Stanie się tak skutkiem rosnących kosztów działalności gospodarczej i w dłuższym czasie może doprowadzić do stopniowej jej marginalizacji w otwartej konkurencji.
Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2015 r.)cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE