ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREHandel emisjami CO2
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

KOBiZE: w czerwcu na rynku uprawnień EUA nie odnotowano rekordowych wartości, ale utrzymała się wysoka zmienność cen
17.07.2021r. 09:00

Od maja br. ceny uprawnień EUA znajdują się między poziomem 50 i 56,5 euro. Należy odnotować, że po raz pierwszy od dłuższego czasu w czerwcu nie odnotowano rekordowych wartości. Warta zauważenia jest znów wysoka zmienność cen, która w czerwcu wyniosła 6,35 euro i była nieco niższa od majowej (8 euro) - czytamy w najnowszym raporcie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
Kluczowym poziomem dla kupujących jest bariera 50 euro, która w czerwcu nie została przełamana pomimo rosnącej presji sprzedażowej ze strony brytyjskich instalacji dysponujących nadwyżkami uprawnień EUA, które zabezpieczały swoje pozycje na długo przed brexitem. Obecnie, chcąc uwolnić środki, po to by zakupić brytyjskie uprawnienia, podmioty te są zmuszone do systematycznej wyprzedaży uprawnień EUA.

Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na ceny uprawnień EUA w czerwcu były rosnące ceny gazu, które są dodatnio skorelowane z cenami uprawnień EUA. Na skutek rosnącego popytu na ten surowiec z Azji, jego ceny rosną. Przykładowo kontrakty terminowe na gaz na 2022 r. wzrosły w czerwcu o ok. 26 proc.

Trzecim czynnikiem, który pozwolił cenom zbliżyć się do rekordowych majowych wartości był "przeciek" dokumentów dotyczących rewizji systemu EU ETS (w tym kluczowych dla przyszłej podaży uprawnień współczynnika LRF i rezerwy MSR) oraz wprowadzenia podatku granicznego CBAM.

Statystycznie, uprawnienia EUA w czerwcu 2021 r. zyskały na wartości blisko 9 proc. Licząc od 31 maja do 30 czerwca 2021 r. nastąpił wzrost cen uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX (średnia) z 51,62 do 56,25 euro. Średnia ważona cena EUA z 22 transakcyjnych dni czerwca wyniosła 52,52 euro. Łączny wolumen obrotów uprawnień EUA na giełdach ICE i EEX na rynku kasowym wyniósł ok. 40 mln.

W analizie kształtowania się poziomu cen uprawnień EUA na rynku wtórnym autorzy raportu zwracają uwagę, że czerwiec rozpoczął się od blisko 5-proc. spadków cen uprawnień, w wyniku których 4 czerwca ich wartości balansowały na poziomie psychologicznej granicy 50 euro, co może być postrzegane przez prowadzących instalacje jako dobra okazja do zakupów.
Z punktu widzenia technicznego obrazu rynku poziom 50 euro jest niezwykle istotnym wsparciem dla cen, a jego przebicie w dół może wywołać większą korektę spadkową. Wydaje się, że utrzymująca się od paru tygodni tendencja spadkowa jest efektem aktywności brytyjskich uczestników systemu handlu uprawnieniami do emisji, którzy po uruchomieniu handlu w systemie brytyjskim (UK ETS) są zmuszone sprzedawać zakupione wcześniej uprawnienia w systemie EU ETS (po to, aby zakupić uprawnienia brytyjskie).

Między 7 do 10 czerwca na rynku wystąpiło mocne odreagowanie i dynamiczne wzrosty cen uprawnień do poziomu 53,70 euro. Wzrosty następowały po tym, jak 4 czerwca wystąpiła przerwa w handlu i problemy techniczne w związku z przeniesieniem systemu transakcyjnego z Londynu do Holandii (platforma Endex) na skutek brexitu.
Wzrostom sprzyjały też wysokie ceny rozliczenia aukcji oraz wzrosty cen surowców energetycznych, w tym gazu, którego podaż mocno maleje na skutek dużego zapotrzebowania z Azji. Kolejny tydzień na rynku (11-17 czerwca) zakończył się spadkami cen do wartości 50,82 euro, na skutek prawdopodobnie niższych cen na rynku brytyjskich uprawnień (UKA) oraz spadków cen gazu (obydwa aktywa są dodatnio skorelowane z cenami EUA).
Ostatnie dwa tygodnie czerwca, to już systematyczne wzrosty cen uprawnień, które wywindowały ich wartości do okolic majowych maksimów (56,25 euro). Głównym czynnikiem pro-wzrostowym były skokowe wzrosty cen gazu, publikacja wyższych niż oczekiwano przydziałów bezpłatnych uprawnień dla Niemiec oraz medialne przecieki dotyczące rewizji systemu EU ETS w ramach pakietu Fit for 55%., które wskazywały na zmniejszenie podaży uprawnień w przyszłości w związku ze zmianą m.in. liniowego współczynnika redukcji (LRF) oraz zmianą parametrów rezerwy MSR.

Raport skupia się również na pakiecie Fit for 55%., który został przyjęty przez Komisję Europejską 14 lipca (publikacja raportu KOBiZE nastąpiła przed 14 lipca).
Autorzy raportu przypominają, że 11 grudnia 2019 r. w komunikacie KE została przedstawiona strategia Europejskiego Zielonego Ładu, która określa szczegółową wizję Europy neutralnej dla klimatu do 2050 r., ochrony różnorodności biologicznej, ustanowienia gospodarki o obiegu zamkniętym i eliminacji zanieczyszczeń, przy zwiększeniu konkurencyjności przemysłu europejskiego i zapewnieniu sprawiedliwej transformacji dla pracowników i regionów.
Wraz z ogłoszeniem Europejskiego Zielonego Ładu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zobowiązała się do przedstawienia planu zwiększenia unijnego celu redukcji emisji do 2030 r. Von den Leyen, w swoim wystąpieniu o stanie UE z 17 września 2020 r., zaproponowała, aby cel redukcji w UE wynosił minimum 55 proc., co będzie wiązało się ze zmianą prawodawstwa UE w dziedzinie klimatu i energii w ramach tzw. pakietu Fit For 55%. (ang. Fit For 55% package). Tego samego dnia KE przyjęła komunikat "Europejski Pakt na rzecz klimatu", który również zawiera propozycję podwyższenia celu redukcyjnego w UE z obecnych 40 proc. do 55 proc. w 2030 r. w stosunku do 1990 r.
KE zapowiedziała opublikowanie pakietu dokumentów dotyczących Fit For 55% w dniu 14 lipca 2021 r., z czego do najważniejszych elementów należeć będą m.in.: reforma systemu EU ETS, wprowadzenie podatku granicznego CBAM, zmiana rozporządzenia dotyczącego non-ETS (Effort Sharing Regulation -ESR), nowelizacja dyrektywy ws. OZE (RED) oraz dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED), przegląd rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF).

Raport prezentuje także najważniejsze implikacje związane z nowelizacją polskiej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 czerwca.

Głównym celem ustawy było uzupełnienie transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/181432.

Jedną z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych przez ww. dyrektywę stanowi ustanowienie tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Działalność Funduszu Modernizacyjnego została zaplanowana na lata 2021-2030, a najważniejszym jego celem jest wsparcie zrealizowania ustalonego na poziomie UE celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w 2030 r. w porównaniu do 1990 r. Ze środków Funduszu korzystać będzie dziesięć państw z Europy Środkowej i Wschodniej, w których PKB per capita było w 2013 r. niższe niż 60 proc. średniej UE, w tym Polska. Środki finansowe Funduszu będą przeznaczane na modernizację systemu energetycznego i zwiększenie efektywności energetycznej w państwach członkowskich.

Głównym ograniczeniem w zakresie rodzaju przedsięwzięć w ramach projektów priorytetowych, które mogą skorzystać ze wsparcia Funduszu, jest wyłączenie możliwości finansowania instalacji wytwarzających energię przy użyciu stałych paliw kopalnych. Fundusz zasilać będą środki finansowe pochodzące ze sprzedaży przez Komisję Europejską na aukcjach uprawnień do emisji w EU ETS stanowiących 2 proc. całkowitej puli unijnej. Będzie on zarządzany przez państwa członkowskie - beneficjentów Funduszu przy udziale Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), który będzie brał udział w wyborze projektów. Zarządzanie Funduszem zapewni także Komitet Inwestycyjny składający się z przedstawicieli 10 państw członkowskich będących beneficjentami Funduszu, 3 państw członkowskich niebędących beneficjentami, EBI oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej, który będzie kierował pracami Komitetu.

Funkcję Krajowego operatora Funduszu Modernizacyjnego będzie pełnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)37. Finansowanie inwestycji ze środków Funduszu będzie odbywało się w ramach przyjętych programów priorytetowych NFOŚiGW.

Nowelizacja wprowadziła, m.in. również definicję "instalacji nowej" oraz zastąpiła obowiązek przeprowadzania co 5 lat analiz wydanych zezwoleń, który do tej pory spoczywał na organie właściwym do wydania zezwolenia, z możliwością dokonania tego w wybranym przez organ terminie.
Zobacz także:

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE